PBNU: Kalau Khilafah Satu-satunya yang Sah, Maka Arab Saudi pun Kafir


“Merupakan kekeliruan serius, kalau pada diri seorang muslim menganggap pendirian Negara Islam itu mutlak keharusannya,” ujar Robikin.

Location Jakarta Pusat E-mail cs-id@cashpop.net Hours Monday - Friday 08:00 - 17:00 WIB
Scroll Up
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close