Okupansi Hotel Bali Paling Parah, Belitung-Jogja Hancur Lebur

Sektor hotel masih parah dihantam pandemi.