MUI Nyatakan Bom Bunuh Diri dalam Keadaan Damai Haram


“Tapi, merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (al-yasu) dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs),” Miftachul.

Location Jakarta Pusat E-mail cs-id@cashpop.net Hours Monday - Friday 08:00 - 17:00 WIB
Scroll Up
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close